متن آهنگ وای چه یاری فرهبد


متن آهنگ وای چه یاری فرهبد
Lyrics Music Farahbod Vay Che Yari

متن آهنگ وای چه یاری فرهبد

ترانه و شعر آهنگ وای چه یاری فرهبد

دله من هست جدا از تو اگر نگو تقصیر دلت نیست مگر
ناز مژگان تو جادو میکند میبرد حاله مرا جای دگر

دله من هست جدا از تو اگر نگو تقصیر دلت نیست مگر
ناز مژگان تو جادو میکند میبرد حاله مرا جای دگر

وای چه یاری عجب نقشو نگاری مثله فرش است رُخش
نیست شبیه اش که مانندش بیاریم , که مانندش نداریم

وای چه یاری عجب نقشو نگاری مثله فرش است رُخش
نیست شبیه اش که مانندش بیاریم , که مانندش نداریم

تکست آهنگ وای چه یاری فرهبد

بر سر کوی تو من , خم ابروی تو من , تاب گیسوی تو من , قامت موی تو من
کاشف بوی تو من , ناظر روی تو من , جوهر خون تو من , گرمیه جونه تو من

وای چه یاری عجب نقشو نگاری مثله فرش است رُخش
نیست شبیه اش که مانندش بیاریم , که مانندش نداریم

وای چه یاری عجب نقشو نگاری مثله فرش است رُخش
نیست شبیه اش که مانندش بیاریم , که مانندش نداریم

بکنم سیر نگاهت بکشم صورت ماهت نکنم اسیر آهت نکشم دست ز راهت
من کشم جور گناهت هر غمی داده پناهت تو بگو جان عطا کن تا کنم جان طبابت

وای چه یاری عجب نقشو نگاری مثله فرش است رُخش
نیست شبیه اش که مانندش بیاریم , که مانندش نداریم

وای چه یاری عجب نقشو نگاری مثله فرش است رُخش
نیست شبیه اش که مانندش بیاریم , که مانندش نداریم

**

دانلود آهنگ جدید فرهبد وای چه یاری